ΤΡΙΠΤΟΛΕΜΟΣ  αρ. 192018-12-31T02:15:42+02:00

Project Description

ΤΡΙΠΤΟΛΕΜΟΣ  αρ. 19

 

Έδρα: Αθήνα

Συνεδρίες: 1η και 3η Πέμπτη από Οκτώβριο έως Ιούνιο

Εγκατάσταση: 1η Πέμπτη Νοεμβρίου