ΣΩΚΡΑΤΗΣ  αρ. 312018-12-31T02:23:03+02:00

Project Description

ΣΩΚΡΑΤΗΣ  αρ. 31

Γερμανόφωνη

Έδρα: Πειραιεύς

Συνεδρίες: τελευταία Παρασκευή Σεπτεμβρίου, Οκτωβρίου, Νοεμβρίου, Ιανουαρίου, Φεβρουαρίου, Μαρτίου, Μαΐου

Εγκατάσταση: τελευταία Παρασκευή Οκτωβρίου