ΠΥΘΑΓΟΡΑΣ  αρ. 232018-12-31T02:18:15+02:00

Project Description

ΠΥΘΑΓΟΡΑΣ  αρ. 23

Έδρα: Αθήνα

Συνεδρίες: 2η και 4η Πέμπτη από Οκτώβριο έως Ιούνιο

Εγκατάσταση: 4η Πέμπτη Ιουνίου