ΠΙΣΤΙΣ  αρ. 52018-12-31T02:06:41+02:00

Project Description

ΠΙΣΤΙΣ  αρ. 5

Ιδρυτική

Έδρα: Πειραιεύς

Συνεδρίες: 1η και 3η Δευτέρα από Οκτώβριο έως Ιούνιο

Εγκατάσταση: η πλησιεστέρα Δευτέρα προς την 6η Ιουνίου