ΜΙΑΟΥΛΗΣ  αρ. 42018-12-31T02:06:15+02:00

Project Description

ΜΙΑΟΥΛΗΣ  αρ. 4

Ιδρυτική

Έδρα: Πειραιεύς

Συνεδρίες: 1η και 3η Τρίτη από Οκτώβριο έως Μάιο, 1η Τρίτη Ιουνίου

 Εγκατάσταση: 1η Τρίτη Οκτωβρίου