ΙΣΙΣ  αρ. 92018-12-31T02:08:37+02:00

Project Description

ΙΣΙΣ  αρ. 9

Ερευνητική

 

Έδρα: Αθήνα

Συνεδρίες: 2η Δευτέρα Νοεμβρίου, Ιανουαρίου, Μαρτίου, Μαίου

Εγκατάσταση: 2η Δευτέρα Ιανουαρίου