ΗΡΑΚΛΗΣ  αρ. 122018-12-31T02:10:33+02:00

Project Description

ΗΡΑΚΛΗΣ  αρ. 12

Έδρα: Πειραιεύς

Συνεδρίες: 2η και 4η Πέμπτη από Οκτώβριο έως Μάιο, 2η Πέμπτη Ιουνίου

Εγκατάσταση: 2η Πέμπτη Οκτωβρίου