ΕΛΛΗΝΟΓΛΩΣΣΟΝ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟΝ  αρ. 672018-12-31T00:33:20+02:00

Project Description

ΕΛΛΗΝΟΓΛΩΣΣΟΝ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟΝ  αρ. 67

Έδρα : Αθήνα

Συνεδρίες: 2η και 4η Πέμπτη Οκτωβρίου, 2η Πέμπτη από Νοέμβριο έως Ιανουάριο, 2η και 4η Πέμπτη Φεβρουαρίου και Μαρτίου, 2η Πέμπτη Απριλίου και Μαΐου

Εγκατάσταση: 2η Πέμπτη Μαρτίου