ΔΗΜΗΤΡΑ  αρ. 602018-12-31T02:35:07+02:00

Project Description

ΔΗΜΗΤΡΑ  αρ. 60

Έδρα: Λάρισα

Συνεδρίες: 1η και 3η Τρίτη από Οκτώβριο έως Ιούνιο

Εγκατάσταση: 1η Τρίτη Φεβρουαρίου