ΑΤΤΙΚΟΣ ΑΣΤΗΡ  αρ. 212018-12-31T02:17:17+02:00

Project Description

ΑΤΤΙΚΟΣ ΑΣΤΗΡ  αρ. 21

Έδρα: Αθήνα

Συνεδρίες: Εκάστη Δευτέρα από Οκτώβριο έως Ιούνιο

Εγκατάσταση: 2η Δευτέρα Ιανουαρίου