ΑΡΧΙΜΗΔΗΣ  αρ. 352018-12-31T02:25:51+02:00

Project Description

ΑΡΧΙΜΗΔΗΣ  αρ. 35

Ερευνητική

Έδρα: Πάτρα

Συνεδρίες: 4η Δευτέρα Οκτωβρίου, Νοεμβρίου, Ιανουαρίου, Φεβρουαρίου, Απριλίου, Μαΐου

Εγκατάσταση: 4η Δευτέρα Οκτωβρίου