ΑΡΗΤΗ  αρ. 482018-12-31T00:33:19+02:00

Project Description

ΑΡΗΤΗ  αρ. 48

Σεβασμίων Διδασκάλων

Έδρα: Κέρκυρα

Συνεδρίες: 3η Πέμπτη Σεπτεμβρίου, Νοεμβρίου, Φεβρουαρίου, Μαΐου

Εγκατάσταση: 3η Πέμπτη Σεπτεμβρίου