ΑΘΗΝΑ ΣΤΑΘΜΙΑ  αρ. 782018-12-31T00:33:20+02:00

Project Description

ΑΘΗΝΑ ΣΤΑΘΜΙΑ  αρ. 78

Έδρα: Αθήνα

Συνεδρίες: 4η Τετάρτη Σεπτεμβρίου, 2η και 4η Τετάρτη από Οκτώβριο έως Μάιο, 2η Τετάρτη Ιουνίου

Εγκατάσταση: 2η Τετάρτη Νοεμβρίου