ΑΔΑΜΑΝΤΙΟΣ ΚΟΡΑΗΣ  αρ. 422018-12-31T00:33:19+02:00

Project Description

ΑΔΑΜΑΝΤΙΟΣ ΚΟΡΑΗΣ  αρ. 42

 

Έδρα: Αθήνα

Συνεδρίες: την πλησιέστερη Δευτέρα στην 22α ημέρα εκάστου μηνός από Σεπτέμβριο έως και Ιούνιο

Εγκατάσταση: την πλησιέστερη Δευτέρα στην 22α Δεκεμβρίου