Την 23η Ιουνίου 2010, σε αίθουσα του ξενοδοχείου «Στρ. Βασιλικός»
 
ο Σεβ . Αδ . Trevor Stewart,
 
ΣΔ της ερευνητικής Στοάς “Sir Robert Moray No. 1641” της ΜΣ Σκωτίας,
 
παρουσίασε αναθεωρημένη και συντομευμένη
 
την Prestonian Lecture του 2004 με θέμα:
Αγγλική Θεωρητική Ελευθεροτεκτονική και Διαφωτισμός:
κάποια προκαταρκτικά ευρήματα
Ακολούθησαν απαντήσεις του ομιλητού σε ερωτήσεις σχετικές με την άκρως ενδιαφέρουσα διάλεξη.
 
Η βραδυά έκλεισε με φιλικό δείπνο με περίπου 50 συνδαιτημόνες.