Ο Μέγας Διδάσκαλος της Εθνικής Μεγάλης Στοάς της Ελλάδος, Σεβτ. Αδ. Γεώργιος Δεληγιώργης, επ’ ευκαιρία της ενάρξεως της νέας Τεκτονικής περιόδου, προσκάλεσε τα μέλη της ΕΜΣτΕ, τις οικογένειες τους, καθώς και τους φίλους τους να επισκεφθούν το Τεκτονικό Μέγαρο Αθηνών το Σάββατο 14 Σεπτεμβρίου 2019.

Το Τεκτονικό Μέγαρο Αθηνών ήταν ανοικτό από τις 12:00 μέχρι τις 20:00 και οι επισκέπτες είχαν την ευκαιρία να ξεναγηθούν στους χώρους του.