Κατόπιν αποφάσεως του Συμβουλίου Γενικών Υποθέσεων της Εθνικής Μεγάλης Στοάς της Ελλάδος διοργανώθηκε από την Επιτροπή Εκπαιδεύσεως και τη Στοά Εκπαιδεύσεως «Πλούταρχος» αρ. 62 ο 6ος εκπαιδευτικός κύκλος Α’ επιπέδου για την περίοδο 2016-2017.

Οι εκπαιδευτικές εργασίες, οι οποίες ολοκληρώθηκαν στις 13 Ιουνίου 2017 περιελάμβαναν εισηγήσεις επί μυητικών και διοικητικών θεμάτων.