Ο Μέγας Καγκελάριος της Εθνικής Μεγάλης Στοάς της Ελλάδος, ΛΣεβ. Αδ. Αλέξανδρος Τσατσαρούνος και ο Μέγας Γραμματεύς Εκπαιδεύσεως, συμμετείχαν στην 32η Ετήσια Σύνοδο των Μεγάλων Γραμματέων & Μεγάλων Καγκελαρίων των Ευρωπαϊκών Κανονικών Μεγάλων Στοών, η οποία διοργανώθηκε από την Εθνική Μεγάλη Στοά της Ρουμανίας και πραγματοποιήθηκε το διήμερο 23-24 Σεπτεμβρίου 2021 στο Βουκουρέστι.

Στη Σύνοδο, στην οποία συμμετείχαν περισσότεροι από 40 Μεγάλοι Γραμματείς και Μεγάλοι Καγκελάριοι Ευρωπαϊκών Μεγάλων Στοών, συζητήθηκαν θέματα που απασχολούν τις ευρωπαϊκές Μεγάλες Στοές.