Ο Μέγας Γραμματεύς της Εθνικής Μεγάλης Στοάς της Ελλάδος, ΛΣεβ. Αδ. Αλέξανδρος Τσατσαρούνος και ο Αναπληρωτής Μέγας Γραμματεύς, Σεβ. Αδ. Νικόλαος Χριστόπουλος, συμμετείχαν στην 31η Ετήσια Σύνοδο των Μεγάλων Γραμματέων & Μεγάλων Καγκελαρίων των Ευρωπαϊκών Κανονικών Μεγάλων Στοών, η οποία διοργανώθηκε από την Ηνωμένη Μεγάλη Στοά της Αγγλίας και πραγματοποιήθηκε με τη μορφή τηλεδιασκέψεως την 9η Οκτωβρίου 2020.

Στη Σύνοδο, στην οποία συμμετείχαν περισσότεροι από 50 Μεγάλοι Γραμματείς και Μεγάλοι Καγκελάριοι Ευρωπαϊκών Μεγάλων Στοών, συζητήθηκαν θέματα που απασχολούν τις ευρωπαϊκές Μεγάλες Στοές.