Από την 30η Ιουνίου έως την 3η Ιουλίου 2016 πραγματοποιήθηκε στο Παρίσι το 28ο Ετήσιο Συνέδριο της Ενώσεως Τεκτονικών Μουσείων & Βιβλιοθηκών (AMMLA). Στο συνέδριο η ΕΜΣτΕ εκπροσωπήθηκε δια του Τεκτονικού Μουσείου της  Στοάς «Φοίνιξ Κερκύρας». 

Κατά τη διάρκεια του συνεδρίου, κατόπιν αιτήματος της ελληνικής αντιπροσωπείας, απεφασίσθη το 29ο συνέδριο της Ενώσεως να διοργανωθεί το διάστημα από τις 28 Ιουνίου έως την 1η Ιουλίου 2018 από το Τεκτονικό Μουσείο της Στοάς «Φοίνιξ Κερκύρας». Το γεγονός αυτό συμπίπτει με τον εορτασμό των διακοσίων ετών από της ιδρύσεως της Στοάς και θα διεξαχθεί στην Κέρκυρα.