ΤΕΚΤΟΝΙΚΗ  ΠΕΡΙΟΔΟΣ  2021-2022

ΜΕΓΑΛΕΣ  ΣΥΝΕΛΕΥΣΕΙΣ 

Σάββατο 18 Σεπτεμβρίου 2021 Τριμηνιαία Μ.Σ.
Σάββατο 18 Δεκεμβρίου 2021 Τριμηνιαία Μ.Σ.
Σάββατο 19 Μαρτίου 2022 Τριμηνιαία Μ.Σ.
Σάββατο 21 Μαΐου 2022 Ένδυσις Μεγ. Αξιωματικών

Μέγας Εορτασμός

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΙΣ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΓΕΝΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ

Δευτέρα 14 Ιουνίου 2021 και ώρα 19:00
(τηλεδιάσκεψη)
Δευτέρα 10 Ιανουαρίου 2022 και ώρα 18:30
Τετάρτη 01 Σεπτεμβρίου 2021 και ώρα 19:00

(τηλεδιάσκεψη)

Δευτέρα 07 Φεβρουαρίου 2022 και ώρα 18:30
Δευτέρα 04 Οκτωβρίου 2021 και ώρα 18:30 Τετάρτη 02 Μαρτίου 2022 και ώρα 18:30

(τηλεδιάσκεψη)

Δευτέρα 08 Νοεμβρίου 2021 και ώρα 18:30

Δευτέρα 11 Απριλίου 2022 και ώρα 18:30

Τετάρτη 01 Δεκεμβρίου 2021 και ώρα 18:30

(τηλεδιάσκεψη)

Δευτέρα 02 Μαΐου 2022 και ώρα 18:30
Δευτέρα 06 Ιουνίου 2022 και ώρα 19:00