• Συνειρμοί επί τη 29η Μαΐω 1999 Γεώργιος Γεμιστός ή Πλήθων
  • Ο Τεκτονισμός στον Μικρασιατικό Ελληνισμό
  • Εμπειρίες από την Μύηση
  • Η 25η Μαρτίου 1821 και οι Τέκτονες
  • Το Κόσμημα του Πρώην Σεβασμίου
  • Μουσική και Τεκτονισμός ή η Μουσική από μια Τεκτονική θεώρηση
  • Σωκράτης ο Αθηναίος
  • Αριστοτέλης, ο δημιουργός του Σύγχρονου Δυτικού Πνεύματος
altkeimeno