• Αθήνα 2004. Οι Ολυμπιακοί Αγώνες στην Γραικία των Γραικών ή στην Ελλάδα των Ελλήνων
  • Η Βασιλική Αψίδα στην Αγγλία
  • Αρχαία Ελλάς και Τεκτονισμός: Σχέσεις Γονέως και Τέκνου Βασιλική Αψίδα – Ψήγματα Ιστορίας
  • Το Περίζωμα: Μία άποψη
  • Τα Κολέγια των Διδασκάλων Comacini ή Commacini
  • Μέγα Αγαθοεργό Σώμα
  • Ο Εσωτερικός Φρουρός
altkeimeno