• Μεγάλη Συνέλευση Μαϊου – Εγκατάσταση ΜΔ
 • Επίσκεψη στην Μεγ. Στοά της Σκωτίας
 • Επίσκεψη στην Μεγ. Στοά της Γκάνα
 • Ελληνικός Ελευθεροτεκτονισμός στο μεταίχμιο του 19ου αιώνα (διάλεξη κας Evelyn Durie)
 • Στοά Fratelli Bandiera αρ. 86
 • Στοά Φιλική Εταιρεία αρ. 24
 • Ετήσια Συνέλευση Επαρχ. Μεγ. Στοάς Αθηνών
 • Εκδήλωση Μ.Α.Σ.
 • Αγγλική Θεωρητική Ελευθεροτεκτονική & Διαφωτισμός (διάλεξη Σεβ. Αδ.Trevor Stewart)
 • Επαναλειτουργία Στοών Θεσσαλονίκη αρ.30 και Αρήτη αρ.48
 • Στοά Αργώ αρ. 54 – Επέτειος 10ετίας
 • Πίναξ Χαράξεως Α΄ Βαθμού
 • Τεκτονική Τέχνη και Αρχιτεκτονική
 • Βιβλιοπαρουσίαση
 • Ερευνητική Στοά Ποσειδωνία αρ.33
altkeimeno