• 2η Συνδιάσκεψη Ευρωπαϊκών Κανονικών Μεγ. Στοών
 • Επίσκεψη στην Μεγ. Στοά Νοτίου Αφρικής
 • Στοά De Goede Hoop
 • Τεκτονικές Στέγες Φιλανθρωπίας στη Ν. Αφρική
 • 2η Διεθνής Συνδιάσκεψη για την Ιστορία της Τεκτονικής
 • Επίσκεψη στην Μεγ.Στοά Λετονίας
 • Επίσκεψη στην Μεγ.Στοά Prince Hall Pennsylvania
 • Επίσκεψη στην Κανονική Μεγ.Στοά Ιταλίας
 • Επίσκεψη στην Μεγ.Στοά Τουρκίας –
 • 100ετηρίδα Εισδοχή Βασιλέως Γεωργίου Χύδην σκέψεις περί Φθινοπωρινής Ισημερίας
 • Ο Προϊών Κανόνας, Γνώμονας για το μέλλον
 • Ελευθεροτεκτονική και κοινωνία
 • Αγαθό – Αγαθοεργία
 • Εγκαθίδρυση Στοάς Αγ. Ιωάννου αρ. 88
 • Στοά Fratelli Bandiera αρ. 86
 • Η Ζωή και ο Θάνατος μέσα από το Ζεν
 • Βιβλιοπαρουσίαση
 • Ποιός ήταν ανόητος;
altkeimeno