• Μεγάλος Εορτασμός Τάξις της Βασιλικής Αψίδος: Beneficenza Κερκύρας Κωνσταντινούπολις:
  • Στήριξη για την Ομογένεια!
  • Ερευνητική Στοά “ΠΛΑΤΩΝ”: Αρχέδημος – Τέκτων Νυμφόληπτος
  • Ο Ελευθεροτεκτονισμός σε Ολλανδία, Βέλγιο και Λουξεμβούργο
  • Επίσκεψη στην Μεγάλη Στοά της Ιρλανδίας
  • Η Πορεία 60 Χρόνια από την Απελευθέρωση της Ευρώπης – Αναφορά στα Chanel Islands
  • Δήθεν Διάσπαση στην Ηνωμένη Μεγάλη Στοά της Αγγλίας
  • Τεκτονική Μουσική για την ΕΜΣτΕ
  • Το Μουσείο Octagon και οι Τέκτονες της Washington
altkeimeno