Την 18η Μαρτίου 2011, σε αίθουσα του ξενοδοχείου «Στράτος Βασιλικός»

διοργανώθηκε ανοικτή εκδήλωση  – διάλεξη του Σεβ. Αδ. John Leslie Belton με θέμα:

«Παγκόσμια Αδελφότητα – η Ευρωπαϊκή προοπτική.»

Ακολούθησε φιλικό δείπνο με περίπου 55 συνδαιτημόνες.