Την 18η Μαρτίου 2011, σε αίθουσα του ξενοδοχείου “Στράτος Βασιλικός”

διοργανώθηκε ανοικτή εκδήλωση  – διάλεξη του Σεβ. Αδ. John Leslie Belton με θέμα:

“Παγκόσμια Αδελφότητα – η Ευρωπαϊκή προοπτική.”

Ακολούθησε φιλικό δείπνο με περίπου 55 συνδαιτημόνες.