Ο Μέγας Διδάσκαλος της Εθνικής Μεγάλης Στοάς της Ελλάδος, Σεβτ. Αδ. Στυλιανός Φασούλας, συνοδευόμενος υπό του Αναπληρωτού Μεγάλου Διδασκάλου, συμμετείχε στην 6η Σύνοδο των Ευρωπαϊκών Κανονικών Μεγάλων Στοών, η οποία διοργανώθηκε από την Εθνική Μεγάλη Στοά της Ρουμανίας και πραγματοποιήθηκε από την 8η έως την 11η Ιουνίου 2017 στο Βουκουρέστι.

 
Οι αντιπροσωπείες των Κανονικών Μεγάλων Στοών της Ευρώπης αντάλλαξαν απόψεις επί σημαντικών τεκτονικών ζητημάτων.