Την 8η Ιουνίου 2018 συνεδρίασε στο Τεκτονικό Μέγαρο Αθηνών η Στοά του Μεγάλου Διδασκάλου «ΟΜΟΝΟΙΑ» αρ. 6.

 
Στη συνεδρίαση, η οποία διεξήχθη υπό τη σφύρα του Μεγάλου Διδασκάλου, Σεβτ. αδ. Γεωργίου Δεληγιώργη, συμμετείχαν 5 πρώην Μεγάλοι Διδάσκαλοι καθώς και 21 προσκεκλημένοι, εν ενεργεία και πρώην Μεγάλοι Αξιωματικοί της Εθνικής Μεγάλης Στοάς της Ελλάδος.
 
Κατά τη διάρκεια της συνεδριάσεως ο Μεγάλος Διδάσκαλος παρέδωσε το μετάλλιο του μέλους επί τιμή της Στοάς και αναμνηστικό δίπλωμα σε 11 αδελφούς της ΕΜΣτΕ, ενώ ανεκοίνωσε ότι μέλη επί τιμή ανηγορεύθησαν επίσης ο Μέγας Διδάσκαλος της Μεγάλης Στοάς της Ιρλανδίας, Σεβτ. αδ. Douglas Grey, ο Μέγας Διδάσκαλος της Κανονικής Μεγάλης Στοάς της Ιταλίας, Σεβτ. αδ. Fabio Venzi, ο Μέγας Διδάσκαλος της Μεγάλης Στοάς της Εσθονίας, Σεβτ. αδ. Toomas Tonise και οι πρώην Μεγάλοι Διδάσκαλοι της Μεγάλης Στοάς της Εσθονίας, Σεβτ. αδ. Anti Oidsalu και Arne Kaasik.
 
Εν συνεχεία, επ’ ευκαιρία της συμπληρώσεως 32 ετών από της ιδρύσεως της Εθνικής Μεγάλης Στοάς της Ελλάδος, ένα εκ των ιδρυτικών μελών της, παρουσίασε εργασία του με θέμα: «Η μεταπολεμική εξέλιξη του Τεκτονισμού στην Ελλάδα και η ίδρυση της ΕΜΣτΕ 32 χρόνια πριν».