Το Σάββατο 27 Φεβρουαρίου
πραγματοποιήθηκε στην Εν Αθήναις Αρχαιολογική Εταιρεία
συναυλία αρχαίας Ελληνικής μουσικής με γενικό θέμα:
« Η διαχρονικότητα της Ελληνικής μουσικής από την αρχαιότητα ως τις μέρες μας.»
Το συγκρότημα ΛΥΡΑΥΛΟΣ  
με μουσικά όργανα κατασκευασμένα από τους ιδίους, 
παρουσίασε κομμάτια αρχαίοελληνικής μουσικής, 
παραδοσιακούς σκοπούς από διάφορες περιοχές της Ελλάδος 
και κομμάτια σύγχρονης έντεχνης μουσικής 
καταδεικνύοντας μέσα από τα παρεμφερή ακούσματα 
την διαχρονικότητα της Ελληνικής μουσικής.