Ο Μέγας Γραμματεύς της Εθνικής Μεγάλης Στοάς της Ελλάδος συμμετείχε στην 27η Συνάντηση Μεγάλων Γραμματέων / Μεγάλων Καγκελλαρίων των Ευρωπαϊκών Κανονικών Μεγάλων Στοών, η οποία διοργανώθηκε από τη Μεγάλη Στοά της Ιρλανδίας και πραγματοποιήθηκε από την 14η έως την 16η Οκτωβρίου 2016 στο Δουβλίνο.

 
Οι Μεγάλοι Γραμματείς των Κανονικών Μεγάλων Στοών της Ευρώπης αντάλλαξαν απόψεις επί σημαντικών τεκτονικών ζητημάτων.