Το Σάββατο 30 Ιουνίου 2018, στο Τεκτονικό Μέγαρο Λάρισας, πραγματοποιήθηκε συνάντηση του Μεγάλου Διδασκάλου της Εθνικής Μεγάλης Στοάς της Ελλάδος, Σεβτ. αδ. Γεωργίου Δεληγιώργη, με εκπροσώπους των Στοών της Θεσσαλονίκης, της Λαμίας και της Λάρισας. 

Στη συνάντηση, στην οποία παρέστησαν ο Μέγας Γραμματεύς και ο Μέγας Τελετάρχης της ΕΜΣτΕ, συζητήθηκαν θέματα που απασχολούν τις Στοές και οι προοπτικές ανάπτυξης της Ελευθεροτεκτονικής στην Κεντρική και Βόρειο Ελλάδα.