Το Σάββατο 4 Νοεμβρίου 2017, στο Τεκτονικό Μέγαρο Αθηνών, πραγματοποιήθηκε, με πρωτοβουλία του Μεγάλου Γραμματέως της Εθνικής Μεγάλης Στοάς της Ελλάδος, συνάντηση των Γραμματέων των Στοών Κέντρου, με σκοπό την ενημέρωσή τους και την ανταλλαγή απόψεων επί θεμάτων της αρμοδιότητός των.