ΤΕΚΤΟΝΙΚΗ  ΠΕΡΙΟΔΟΣ  2019-2020

ΜΕΓΑΛΕΣ  ΣΥΝΕΛΕΥΣΕΙΣ 

Σάββατο 21 Σεπτεμβρίου 2019 Τριμηνιαία Μ.Σ.
Σάββατο 21 Δεκεμβρίου 2019 Τριμηνιαία Μ.Σ.
Σάββατο 21 Μαρτίου 2020 Τριμηνιαία Μ.Σ.
Σάββατο 16 Μαΐου 2020 Εγκατάστασις ΜΔ

Ένδυσις Μεγ. Αξιωματικών

Μέγας Εορτασμό

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΙΣ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΓΕΝΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ

Δευτέρα 24 Ιουνίου 2019 και ώρα 19:00 Δευτέρα 13 Ιανουαρίου 2020 και ώρα 18:30
Δευτέρα 02 Σεπτεμβρίου 2019 και ώρα 19:00 Δευτέρα 24 Φεβρουαρίου 2020 και ώρα 18:30
Δευτέρα 07 Οκτωβρίου 2019 και ώρα 18:30 Δευτέρα 16 Μαρτίου 2020 και ώρα 18:30
Δευτέρα 11 Νοεμβρίου 2019 και ώρα 18:30

Δευτέρα 13 Απριλίου 2020 και ώρα 18:30

Δευτέρα 09 Δεκεμβρίου 2019 και ώρα 18:30 Δευτέρα 25 Μαΐου 2020 και ώρα 18:30