ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΜΣΤΕ

/ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΜΣΤΕ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΜΣΤΕ2018-12-26T18:59:27+02:00

ΤΕΚΤΟΝΙΚΗ  ΠΕΡΙΟΔΟΣ  2018-2019

ΜΕΓΑΛΕΣ  ΣΥΝΕΛΕΥΣΕΙΣ 

Σάββατο 22 Σεπτεμβρίου 2018 Τριμηνιαία Μ.Σ.
Σάββατο 15 Δεκεμβρίου 2018 Τριμηνιαία Μ.Σ.
Σάββατο 16 Μαρτίου 2019 Τριμηνιαία Μ.Σ.
Σάββατο 18 Μαΐου 2019 Ένδυσις Μεγ. Αξιωματικών – Μέγας  Εορτασμός

ΣΥΝΕΔΡΙΕΣ  ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΓΕΝΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ 

Δευτέρα 25 Ιουνίου 2018 και ώρα 19:30 Δευτέρα 14 Ιανουαρίου 2019 και ώρα 18:30
Δευτέρα 3 Σεπτεμβρίου 2018 και ώρα 19:30 Δευτέρα 25 Φεβρουαρίου 2019 και ώρα 18:30
Δευτέρα 8 Οκτωβρίου 2018 και ώρα 18:30 Δευτέρα 18 Μαρτίου 2019 και ώρα 18:30
Δευτέρα 12 Νοεμβρίου 2018 και ώρα 18:30

Δευτέρα 15 Απριλίου 2019 και ώρα 18:30

Δευτέρα 17 Δεκεμβρίου 2018 και ώρα 18:30 Δευτέρα 27 Μαΐου 2019 και ώρα 18:30