ΤΕΚΤΟΝΙΚΗ  ΠΕΡΙΟΔΟΣ  2023-2024

ΜΕΓΑΛΕΣ  ΣΥΝΕΛΕΥΣΕΙΣ 

Σάββατο 16 Δεκεμβρίου 2023Προτάσεις για νέο ΜΔ
Σάββατο 16 Μαρτίου 2024Εκλογή Νέου ΜΔ

Ένδυσις Μεγ. Αξιωματικών

Σάββατο 18 Μαΐου 2024Εγκατάσταση Νέου ΜΔ

Μέγας Εορτασμός

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΙΣ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΓΕΝΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ  ( Σ. Γ. Υ.)

Δευτέρα 4 Δεκεμβρίου 2023 και ώρα 18:30 (τηλεδιάσκεψη)
Δευτέρα 15 Ιανουαρίου 2024 και ώρα 18:30
Δευτέρα 12 Φεβρουαρίου 2024 και ώρα 18:30
Δευτέρα 4 Μαρτίου 2024 και ώρα 18:30 (τηλεδιάσκεψη)

Δευτέρα 22 Απριλίου 2024 και ώρα 18:30

Δευτέρα 27 Μαΐου 2024 και ώρα 18:30