ΤΕΚΤΟΝΙΚΗ  ΠΕΡΙΟΔΟΣ  2022-2023

ΜΕΓΑΛΕΣ  ΣΥΝΕΛΕΥΣΕΙΣ 

Σάββατο 17 Σεπτεμβρίου 2022Τριμηνιαία Μ.Σ.
Σάββατο 17 Δεκεμβρίου 2022Τριμηνιαία Μ.Σ.
Σάββατο 18 Μαρτίου 2023Τριμηνιαία Μ.Σ.
Σάββατο 20 Μαΐου 2023Ένδυσις Μεγ. Αξιωματικών

Μέγας Εορτασμός

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΙΣ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΓΕΝΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ  ( Σ. Γ. Υ.)

Δευτέρα 6 Ιουνίου 2022 και ώρα 19:00 (τηλεδιάσκεψη)Δευτέρα 9 Ιανουαρίου 2023 και ώρα 18:30
Δευτέρα 5 Σεπτεμβρίου 2022 και ώρα 19:00 (τηλεδιάσκεψη)Δευτέρα 6 Φεβρουαρίου 2023 και ώρα 18:30
Δευτέρα 3 Οκτωβρίου 2022 και ώρα 18:30Τετάρτη 1 Μαρτίου 2023 και ώρα 18:30 (τηλεδιάσκεψη)
Δευτέρα 14 Νοεμβρίου 2022 και ώρα 18:30

Δευτέρα 10 Απριλίου 2023 και ώρα 18:30

Δευτέρα 5 Δεκεμβρίου 2022 και ώρα 18:30 (τηλεδιάσκεψη)Τετάρτη 3 Μαΐου 2023 και ώρα 18:30
Τετάρτη 7 Ιουνίου 2023 και ώρα 19:00 (τηλεδιάσκεψη)