Το Σάββατο 16 Ιουνίου 2018, σε αίθουσα του ξενοδοχείου Semeli της Λευκωσίας, πραγματοποιήθηκε Έκτακτη Συνέλευση της Περιφερειακής Μεγάλης Στοάς Κύπρου, της ΕΜΣτΕ.

Την Περιφερειακή Μεγάλη Συνέλευση τίμησε με την παρουσία του ο Μέγας Διδάσκαλος της ΕΜΣτΕ, Σεβτ. αδ. Γεώργιος Δεληγιώργης.
Τον Μέγα Διδασκάλο συνόδευαν ο Αναπληρωτής Μέγας Διδάσκαλος, ο Βοηθός Μέγας Διδάσκαλος, οι Α’ και Β’ Μεγάλοι Επόπτες, ο Μέγας Νομοφύλακας, ο Μέγας Τελετάρχης και μέλη Στοών των Αθηνών και της Θεσσαλονίκης.
Κατά τη διάρκεια της Συνελεύσεως ο Μέγας Διδάσκαλος εγκατέστησε τον νέο Περιφερειακό Μέγα Διδάσκαλο Κύπρου, Πσεβ. αδ. Άκη Χαραλαμπίδη, ο οποίος εν συνεχεία ενέδυσε τους Περιφερειακούς Μεγάλους Αξιωματικούς.
Ο νέος Περιφερειακός Μέγας Διδάσκαλος Κύπρου στην προσφώνηση του, μεταξύ άλλων, ευχαρίστησε τον Μεγάλο Διδάσκαλο ​και τους Μεγάλους Αξιωματικούς της Εθνικής Μεγάλης Στοάς της Ελλάδος για την στήριξη και την βοήθεια ανακοινώνοντας παράλληλα ότι στις πρόσφατες συνεδριάσεις των Ένωσις αρ. 55, Φιλελλήνων αρ. 64, Λήδρα αρ. 71 και Κυπρίων Ηρώων αρ. 84, οι οποίες εργάζονται υπό τη σκέπη της Περιφερειακής Μεγάλης Στοάς Κύπρου, αναγνώσθηκαν αιτήσεις υιοθεσίας και επαναφοράς αδελφών που δημιουργούν θετικό κλίμα για την πρόοδο της Περιφερείας.