Το Σάββατο 2 Φεβρουαρίου 2019, σε αίθουσα του ξενοδοχείου Semeli της Λευκωσίας, πραγματοποιήθηκε έκτακτη Συνέλευση της Περιφερειακής Μεγάλης Στοάς Κύπρου, της ΕΜΣτΕ.

Την Περιφερειακή Μεγάλη Συνέλευση τίμησε με την παρουσία του ο Μέγας Διδάσκαλος, Σεβτ. Aδ. Γεώργιος Δεληγιώργης, ο οποίος συνοδευόταν από τον Μέγα Τελετάρχη, Πσεβ. Αδ. Νικόλαο Δουβάρα, ΕπΜΔ, τον Μέγα Γραμματέα, ΛΣεβ. Αδ. Αλέξανδρο Τσατσαρούνο, τον Μέγα Θησαυροφύλακα, ΛΣεβ. Αδ. Αιμιλιανό Χρυσόπουλο και τον Πρόεδρο του Μεγάλου Αγαθοεργού Σώματος, ΛΣεβ. Αδ. Αγαπητό Χατζηελένη.

Κατά τη διάρκεια της Συνελεύσεως ο Μέγας Διδάσκαλος εγκατέστησε τον νέο Περιφερειακό Μέγα Διδάσκαλο Κύπρου, Πσεβ. Αδ. Ανδρέα Ευθύμιου, ενώ απένειμε στον απελθόντα Περιφερειακό Μέγα Διδάσκαλο, Πσεβ. Αδ. Άκη Χαραλαμπίδη, την «Τάξιν του Μεγάλου Διδασκάλου δι’ υπηρεσίας προς την Τεκτονικήν».

Την Περιφερειακή Μεγάλη Συνέλευση ακολούθησε γεύμα σε αίθουσα του ξενοδοχείου Semeli. Κατά τη διάρκεια του γεύματος ο Περιφερειακός Μέγας Διδάσκαλος Κύπρου, Πσεβ. Αδ. Ανδρέα Ευθύμιου, επέδωσε αναμνηστικά δώρα στον Μέγα Διδάσκαλο, Σεβτ. Αδ. Γεώργιο Δεληγιώργη και όλους τους παρισταμένους Αδελφούς.