Σε συνέχεια της Εγκυκλίου με ημερομηνία 8 Μαρτίου 2020 παρατείνεται η αναστολή όλων των εργασιών της Εθνικής Μεγάλης Στοάς της Ελλάδος, μέχρι την άρση των μέτρων περιορισμού των μετακινήσεων.

Αυτή την ιδιαίτερα κρίσιμη για όλη την ανθρωπότητα περίοδο, μοναδική προτεραιότητα της Εθνικής Μεγάλης Στοάς της Ελλάδος, όπως το Τεκτονικό καθήκον επιτάσσει, είναι η προστασία της υγείας των μελών της, των προσφιλών τους και όλων των συνανθρώπων μας, καθώς και η στήριξη, με κάθε δυνατό τρόπο, όσων βρίσκονται σε ανάγκη.