Στις 2 Μαΐου 2017, στον Ναυτικό Όμιλο Ελλάδος, πραγματοποιήθηκε η 500η συνεδρίαση της Στοάς «Ηράκλειτος» αρ. 10. Στη συνεδρίαση παρέστη ο Αναπληρωτής Μέγας Διδάσκαλος, εκπροσωπώντας τον Σεβτ. Μέγα Διδάσκαλο της Εθνικής Μεγάλης Στοάς της Ελλάδος, Μεγάλοι Αξιωματικοί και μέλη Στοών υπό την σκέπη της Εθνικής Μεγάλης Στοάς της Ελλάδος. 

 
Τη συνεδρίαση ακολούθησε δείπνο σε αίθουσα του Ναυτικού Ομίλου, το οποίο προσέφερε η Στοά «Ηράκλειτος» αρ. 10 στους επισκέπτες.