Την 23η Ιουνίου 2008 πραγματοποιήθηκε
σε αίθουσα του ξενοδοχείου “Στράτος Βασιλικός”
διάλεξη της ερευνήτριας κας Pauline Chakmakjian με θέμα:

“50 χρόνια της Μεγάλης Στοάς της Ιαπωνίας”

Μετά το πέρας της ομιλίας η ομιλήτρια απάντησε σε σειρά ερωτήσεων επί του θέματος.
Ακολούθησε δείπνο σε αίθουσα του ξενοδοχείου με περίπου 65 συνδαιτημόνες.