Την 23η Ιουνίου 2008 πραγματοποιήθηκε
σε αίθουσα του ξενοδοχείου «Στράτος Βασιλικός»
διάλεξη της ερευνήτριας κας Pauline Chakmakjian με θέμα:

«50 χρόνια της Μεγάλης Στοάς της Ιαπωνίας»

Μετά το πέρας της ομιλίας η ομιλήτρια απάντησε σε σειρά ερωτήσεων επί του θέματος.
Ακολούθησε δείπνο σε αίθουσα του ξενοδοχείου με περίπου 65 συνδαιτημόνες.