Την 20η Μαρτίου 2010 πραγματοποιήθηκε

σε αίθουσα του ξενοδοχείου “Στράτος Βασιλικός”

διάλεξη της ερευνήτριας κας Evelyn Durie με θέμα:

Ο Ελληνικός ελευθεροτεκτονισμός στον Ευρωπαϊκό χώρο στο μεταίχμιο του 19ου αι.
Από τις παρυφές της Γαλλικής επανάστασης έως την παραμονή της Ελληνικής εθνεγερσίας.

Μετά το πέρας της ομιλίας η ομιλήτρια απάντησε σε σειρά ερωτήσεων επί του θέματος.

Ακολούθησε δείπνο σε αίθουσα του ξενοδοχείου με περίπου 55 συνδαιτημόνες.