Την 14η Νοεμβρίου 2005 πραγματοποιήθηκε στην αίθουσα του Φιλοσοφικού Συλλόγου Παρνασσός ομιλία
του πρώην Μεγάλου Διδασκάλου, Δρος Πολιτικού Μηχανικού Λεωνίδα Λογοθέτη
με θέμα: “Μεταφυσικές Δοξασίες σε Ανατολή και Δύση”