Την 27η Μαρτίου 2009
πραγματοποιήθηκε σε αίθουσα του ξενοδοχείου “Στράτος Βασιλικός”
διάλεξη της ερευνήτριας
κας Sasha Chaitow – Μεταλληνού
κατόχου Master στον Δυτικό Εσωτερισμό του Πανεπιστημίου Exeter

με θέμα: 
Συμβολική Αντίληψη και οι Εσωτερικές Λειτουργίες του Νού.
Η Αλχημιστική εικονογράφηση του Michael Maier ως μυητική οδός.