Στις 28 Δεκεμβρίου 2019 μετέστη στην Αιωνία Ανατολή ο Σεβτ. Αδ. Ιουστινιανός Κορβέσης, Μέγας Διδάσκαλος της Εθνικής Μεγάλης Στοάς της Ελλάδος την περίοδο 2011-2014.