Στις 25 Ιανουαρίου 2019 μετέστη στην Αιωνία Ανατολή ο Σεβτ. Αδ. Ερμής Ιωαννίδης, Μέγας Διδάσκαλος της Εθνικής Μεγάλης Στοάς της Ελλάδος την περίοδο 2004-2006.