Μέγα Αγαθοεργό Σώμα

Το Μέγα Αγαθοεργό Σώμα (Μ.Α.Σ.), δια του οποίου τα μέλη της Εθνικής Μεγάλης Στοάς της Ελλάδος ασκούν την φιλαλληλία και φιλανθρωπία, επιδιώκει να συντονίσει την συλλογική Τεκτονική Αγαθοεργία.

Αντικείμενο του Μ.Α.Σ. είναι η χρηματοδότηση αγαθοεργών οργανισμών, η προώθηση σκοπών, οι οποίοι προάγουν την φιλανθρωπία, η στήριξη ασθενών προσώπων ή κοινωνικών ομάδων, η συμπαράσταση και η έμπρακτη βοήθεια στον άνθρωπο.

Ο Πρώην Μέγας Διδάσκαλος, Σεβτ. Αδ. Γεώργιος Καμινάρης έχει πει χαρακτηριστικώς: “Ο τέταρτος κίων επί του οποίου στηρίζεται ο Τεκτονισμός είναι η Αγαθοεργία”.

Μέσα στο πλαίσιο που ορίζουν οι Κανονισμοί, το Μέγα Αγαθοεργό Σώμα παρέχει, μεταξύ άλλων, ενδεικτικά τα εξής:

  • Παροχή Επικουρικής Ιατρικής Βοηθείας / Γνωμοδοτήσεως από ομάδα Αδελφών ιατρών
  • Παροχή Επικουρικής Νοσοκομειακής Βοηθείας
  • Αιμοδοσία
  • Έκτακτα Χρηματικά Βοηθήματα

ΔΙΟΚΗΤΙΚΗ ΔΟΜΗ

Μέγας Πρόεδρος του Μ.Α.Σ. είναι, βάσει του αξιώματός του, ο εν ενεργεία Μέγας Διδάσκαλος της ΕΜΣτΕ. Μέλη του Μ.Α.Σ. είναι τα εν ενεργεία μέλη της Μεγάλης Στοάς. Η διοίκησή του Μ.Α.Σ. ασκείται υπό 12μελούς Εκτελεστικού Συμβουλίου, του οποίου προεδρεύει Πρόεδρος διοριζόμενος υπό του Μεγάλου Προέδρου, ο οποίος, πλην αυτού, διορίζει δύο ακόμη μέλη του. Τα υπόλοιπα εννέα μέλη εκλέγονται υπό των Στοών, κατά την Ετήσια Γενική Συνέλευση του Μ.Α.Σ., η οποία πραγματοποιείται το τρίτο Σάββατο του μηνός Μαρτίου.

Ο τρόπος εκλογής των μελών του Εκτελεστικού Συμβουλίου εξασφαλίζει την διαρκή ανανέωση των μελών του.

Το Εκτελεστικό Συμβούλιο συστήνει τις Επιτροπές Γενικών Υποθέσεων και Οικονομικών, Αιτημάτων, Εράνων και Δωρεών, καθώς και οποιαδήποτε άλλη Επιτροπή κριθεί αναγκαία για την εκπλήρωση των σκοπών του.

Έσοδα και πηγές του Μ.Α.Σ.

  • Μέρος των μηνιαίων συνδρομών των Αδελφών
  • Συγκέντρωση των Ελεονομείων και προαιρετική απόδοσή τους στο Μ.Α.Σ.
  • Δωρεές αδελφών

Μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας στην ηλεκτρονική διεύθυνση:

grand.charity@nglgreece.org