Την 19η Δεκεμβρίου 2020, πραγματοποιήθηκε με τη μορφή τηλεδιασκέψεως η τριμηνιαία Μεγάλη Συνέλευση της Εθνικής Μεγάλης Στοάς της Ελλάδος.