Την 21η Δεκεμβρίου 2019, πραγματοποιήθηκε στον Ναυτικό Όμιλο Ελλάδος η Μεγάλη Συνέλευση της Εθνικής Μεγάλης Στοάς της Ελλάδος.

Κατά τη Μεγάλη Συνέλευση κατατέθηκαν προτάσεις για την εκλογή Μεγάλου Διδασκάλου για την τεκτονική περίοδο 2020-2022 και Μεγάλου Θησαυροφύλακα, για την τεκτονική περίοδο 2020-2021.

Η εκλογή του Μεγάλου Διδασκάλου και του Μεγάλου Θησαυροφύλακα θα πραγματοποιηθεί στη Μεγάλη Συνέλευση της 21ης Μαρτίου 2020.