Την 15η Δεκεμβρίου 2018, πραγματοποιήθηκε στον Ναυτικό Όμιλο Ελλάδος η Μεγάλη Συνέλευση της Εθνικής Μεγάλης Στοάς της Ελλάδος.

Κατά τη Μεγάλη Συνέλευση κατατέθηκαν προτάσεις για την εκλογή Μεγάλου Θησαυροφύλακα, για την τεκτονική περίοδο 2019-2020.

Η εκλογή του Μεγάλου Θησαυροφύλακα θα πραγματοποιηθεί στη Μεγάλη Συνέλευση της 16ης Μαρτίου 2019.