Την 9η Σεπτεμβρίου 2017, σε αίθουσα του ξενοδοχείου CORFU HOLIDAY PALACE στην Κέρκυρα, πραγματοποιήθηκε η Μεγάλη Συνέλευση της Εθνικής Μεγάλης Στοάς της Ελλάδος.

Στη Μεγάλη Συνέλευση παρέστη, επικεφαλής αντιπροσωπείας, ο Σεβτ. Αδ. Fabio Venzi, Μέγας Διδάσκαλος της Κανονικής Μεγάλης Στοάς της Ιταλίας.